Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Statue of Maria Theresa

Socha významného autora Jána Fadrusza

Medzi hlavné iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku patrí projekt znovupostavenia jedného z najvýznamnejších diel bratislavského sochárstva. Socha habsburskej panovníčky Márie Terézie (panovala 1740-1780) bola na bývalom Korunovačnom námestí odhalená 16. mája roku 1897 v rámci milenárnych osláv Uhorského kráľovstva. Sochu objednalo mesto za pomoci prispenia viacerých firiem a jej autorom bol Ján Fadrusz, bratislavský sochár, ktorý vo svojej dobe patril k najvýznamnejším talentom sochárstva v Uhorsku. Súsošie bolo postavené z najkvalitnejšieho bieleho mramoru z Carrary, jej podstavec bol zo sivej žuly z Rakúska.

 

Zničenie súsošia Márie Terézie

Socha stála v Bratislave do roku 1921. V marci tohoto roku prišlo k snahe o obnovenie monarchie v Uhorsku príchodom Karola I. Habsburga z exilu vo Švajčiarsku do Budapešti. Deň po čiastočnej mobilizácii česko-slovenských vojsk vtedajší obyvatelia Bratislavy, ktorý boli za Česko-slovenskú orientáciu svojho mesta a štátu a predovšetkým prítomní českí legionári a sokoli vtedy prejavili svoje odhodlanie brániť mladú republiku práve spontánnym rozbitím súsošia Márie Terézie, ktoré bolo už od obsadenia Bratislavy zabednené.

Zámer projektu

Zámerom projektu je úplné dispozičné a hmotové obnovenie sochy na pôvodnom mieste na Štúrovom námestí, teda vytvorenie jej čo najvernejšej kópie na základe kombinácie dobových fotografií ako aj zameraním zachovaných úlomkov sochy, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a v Budapešti.Projekt reinštalácie sochy v súčasnom období nesleduje žiadne politické zámery. Má snahu vrátiť Bratislave ako hlavnému mestu Slovenskej republiky hodnotné dielo umeleckého sochárstva. Na druhej strane sa nazdávame, že 40 ročné obdobie vlády osvietenskej panovníčky má v dejinách Slovenska a Bratislavy zvlášť nezastupiteľnú úlohu a postavením sochy sa posilňuje v slovenskej spoločnosti historické povedomie. Zároveň by sme chceli prinavrátením pôvodného názvu námestia (Korunovačné) pripomínať obyvateľom aj návštevníkom mesta najslávnejšie obdobie Bratislavy ako hlavného a korunovačného mesta Uhorska (v rokoch 1563 - 1867).V blízkosti dnešného Štúrovho námestia v priestore dnešnej Reduty stál od roku 1563 tzv. korunovačný pahorok, z ktorého panovník po korunovácii za uhorského kráľa seknutím meču na všetky svetové strany deklaroval vôľu brániť krajinu so zbraňou v ruke. Korunovačný pahorok mal drevenú konštrukciu. Počas vlády Márie Terézie bola na tomto mieste postavená krajinská sýpka (1774) a korunovačný pahorok bol premiestnený na dnešné Štúrovo námestie. Podľa projektu viedenského dvorného architekta Františka Antona Hillebranda ho navŕšili zo zeme všetkých uhorských stolíc a obložili kameňom. V roku 1870 ho pri regulácii dunajského nábrežia rozobrali a splanírovali, čo milovníci mesta odsúdili. Nevyužitú plochu neskôr ozdobili sochou Márie Terézie.

Umiestnenie súsošia Márie Terézie

Po zničení súsošia Márie Terézie bolo námestie dočasne prázdne a menilo názvy aj výzdobu podľa zmeny režimov. V roku 1937 tu bola postavená monumentálna socha Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola neskôr tiež odstránená. Súčasná socha „Štúrovci" od významného sochára Tibora Bártfaya predstavuje dielo z obdobia prelomu 70.-80. rokov. Svojim charakterom nekorešponduje so žiadnym architektonickým objektom na námestí, ktoré tvoria prevažne neoslohové stavby z obdobia druhej polovice 19. storočia. Tie tvorili vhodnú kulisu soche Márie Terézie. Nazdávame sa, že sochársky cenné dielo „Štúrovci" by sa oveľa lepšie vynímalo v prostredí architektúry z obdobia svojho vzniku. Takýto nevyužitý verejný priestor sa nachádza na námestí Slobody. Tu po odstránení sochy Klementa Gottwalda ostalo prázdne miesto, ktoré si priam vyžaduje doplnenie.

Okolitá zástavba na námestí Slobody korešponduje s charakterom diela. Socha Štúrovcov má na tomto námestí aj historický význam. V roku 1849 boli na tomto mieste po slávnostnom defilé rozpustené slovenské dobrovoľnícke zbory pod vedením Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré bojovali na strane viedenskej vlády proti maďarskej národnej revolúcii. O slovenských dobrovoľníkoch vtedy s uznaním písala aj bratislavská nemecká tlač. Bratislavský okrášľovací spolok by po premiestnení sochy Štúrovcov na tento historický čin upozornil samostatnou pamätnou tabuľou, ktorá by bola súčasťou jej nového architektonického riešenia umiestnenia. V prípade premiestnenie súsošia Šturovcov nebude nutné ani premenovať námestie Slobody, pretože celá činnosť štúrovcov smerovala k národnému oslobodeniu Slovákov. Umiestnenie tejto sochy je vhodné aj v súvislosti s prítomnosťou úradu vlády SR v jej blízkosti.

Financovanie projektu

Bratislavský okrášľovací spolok chce na financovanie reinštalácie súsošia Márie Terézie a premiestnenia súsošia Štúrovcov vypísať verejnú zbierku.

View More »

Copyright: Dusan Skrabak
Type: Spherical
Resolution: 7000x3500
Taken: 07/09/2011
Uploaded: 07/09/2011
Updated: 06/01/2019
Views:

...


Tags: slovakia; bratislava; city; history; maria terezia; panorama; virtualnezahorie; skrabak dusan; virtualna prehliadka
More About Bratislava

Overview and HistoryBratislava is the capital of Slovakia or the Slovak Republic, which made up half of Czechoslovakia until its official independence began in January 1993. Bratislava had many other names in the past. It was first known as Brezalauspurc in the Germanic Annales Ivuavenses. Other names have been Pozsony, Pressburg, Istropolis and the slang short form "Blava."The earliest remains of human activity in Bratislava are Neolithic pottery artifacts which date to around 5000 BC -- although Slovakia shows signs of having been inhabited since 270,000 BC by people who used stone tools.Whoa. That's getting back there by where homo sapiens first appeared, isn't it?The Celtic Boii tribe, whence we get the word "Bohemian" arrived around 200 BC and made a fortified settlement that had its own mint for silver coinage. Silver coins are a very handy archaeological reference point. Nice one, Celts!Following the Celtic period of occupancy, the area fell into Roman hands and remained a border town for five centuries. The Romans cultivated vineyards, the tradition of which still remains to this day in Slovakia.Slavic peoples arrived between the 5th and 6th centuries. They united under the empire of Samo, a Frankish king who created the first Slavic states to defend against Avarian tribal onslaught.The castle in Bratislava was constructed in the 10th century, when the surrounding land was part of the kingdom of Hungary. The first written record of the city comes from a battle between the Bavarian army and Hungary.Bratislava was granted its own town privileges in 1291 by King Andrew III of Hungary. After the Ottoman Empire invaded Hungary, Bratislava became the Hungarian capital, under the name "Pressburg."As of 1536 AD Pressburg jumped a few levels up when it became part of the Austro-Hungarian territory under the Hapsburg Empire.Several kings and queens were coronated at St. Martin's cathedral.The city flourished under the reign of Maria Theresa during the 18th century, as it became one of the largest towns in the are of Slovakia and Hungary.In modern European history, Bratislava saw a lot of action. Napolean came through and tore things up... rebellions against the Catholic Hapsburgs ravaged the outskirts of the city, and insurgents stormed the Castle again and again.After centuries of upheaval, the first permanent bridge across the Danube river was built in 1891. In 1918 Bratislava became part of Czechoslovakia, despite the Hungarian and German population's disapproval. A public demonstration in 1919 turned bloody when Czechoslovak Legions opened fire on Hungarian protesters, who were against the occupation.Bratislava took its current moniker on March 27th, 1919.The city suffered heavy damage in WWII from Allied bombing and German occupation. It was invaded by the Russian Red Army and subsequently became part of the Soviet Socialist Republic, a period which lasted fifty years.Bratislava was one of the centers of anti-Communist demonstration in the late 1980's, and it became the capital of the Slovak Republic following the Velvet Divorce of 1992.Getting ThereBratislava is on the Danube river so you can always float up from Hungary in your boat if you want to.Alternately, the Bratislava Airport connects with the city by bus (#61). It's about twenty minutes; get a sixty minute ticket to be safe and don't forget to stamp it in the machine! Ticket inspectors especially love to nab tourists.The bus station gts a lot of action with connections to Vienna, Budpest, Prague and parts further off. While we're at it, Bratislava and Vienna are only 40km apart, making them the two closest-together European capitals. Factor that into your trip planning.TransportationDriving in Bratislava is not bad. There is a parking problem in downtown, of course, but that's nothing unusual and there are parking garages available which aren't expensive.Public transportation consists of trams, buses and these cool trolley-buses that run on the electric tram lines but ride on rubber tires. Whoa!Bus service extends to the outer parts of the city, trams are best for avoiding traffic in the city center, and riding a bike rules over everything else on wheels, as is proper.Watch out for night bus schedules, they get pretty few and far between after midnight.People and CultureBratislava is the city of halusky. This is a regional specialty which has its own festival in the summer, with contests for who can make the best halusky, and also who can eat the most. It's a serious business -- potatos dumplings chopped up with sheep cheese and bacon, that kind of thing that only your grandmother can make properly but you can't ask for it when you're hungover because she'll hit you with the rolling pin instead. This is solid "back to bed after breakfast" food.People in Bratislava are a little bit more straight-laced than their counterparts in Prague. Although they were citizens of the same country for most of the last century, Bratislava feels very different from Prague. You won't see people with dreads and dogs in every park, there isn't as much of a DJ scene or as many pubs full of clouds of smoke.Things to do, RecommendationsFor night life, go to Nu Spirit. It's a basement lounge with a world-class sound system right in the downtown area below a music store. They play funk and soul music and everything with a good vibe, and the low light makes for perfect dronken converslation [sic].The old section of town (Hlavne Namesti) is absolutely beautiful to walk around in and get lost, with twisting streets and tall windows.As always, it's a good idea to climb up the hill to the Castle for a look around.You can also head out of town to the Devin Castle and see the ruins there, with their archaeological exhibit explaining the history around you.Here's a quick Museum Guide to get you started on a rainy day, and with that I leave you to your halusky.Enjoy!Text by Steve Smith.


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.