N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

Likes

Synagogue Bytca - Staircase
Slovakia

V horno-považskom regióne sa nachádza niekoľko významných architektonických pamiatok. Jedna z nich - znalcami označovaná ako unikátny skvost - je bytčianska synagóga. Jej vznik sa datuje do roku 1886 a snáď nielen jej viedenský štýl určil prívlastok Hliníku „ Malá Viedeň“. Dal ju postaviť barón Popper, zakladateľ pivovaru toho istého názvu v Bytči. Synagóga je zvonka schátralá, znútra však dáva tušiť nevšednú krása umelecky vyzdobeného kazetového stropu. Ako dar ju v roku 2002 dostalo Biblické centrum zamerané na vzdelávanie hebrejských koreňov kresťanstva pre mladú a strednú generáciu.

Cieľom je zachovať pamiatku na kedysi bohatú históriu židovských obyvateľov tohto okolia, čerpať z nej pre rozvoj a budovanie kultúrneho povedomia tohto regiónu, dať mu zvláštny punc krásy a úcty k hodnotám, ktoré vytvorili usilovné ruky židovského obyvateľstva Bytče a jej okolia. Aby pripomínala , že Židia v Bytči žili, niečo tam vytvorili a prispeli k rozkvetu Bytče v 19. a 20 storočí.

Obnova synagógy sa začína v období, keď sa napĺňajú ciele projektu VUC Žilina Infocesta pre operátorov v cestovnom ruchu medzi Slovenskom a Izraelom. Jej obnova tak bude výrazným prínosom pre tento kraj. Vzácne je to, že sa spájajú ciele nie malého počtu obyvateľov tohto regiónu so zámerom pozdvihnúť a uchovať pre ďalšie generácie to, čo je vzácne, krásne, hodné obdivu profesionálov i jednoduchých ľudí. Ak sa tento projekt podarí, synagóga bude slúžiť verejnosti nielen ako vzdelávacie centrum, ale aj ako koncertná sála, či stredisko cestovného ruchu.

http://www.bconline.sk/Synagogue.aspx

Copyright: Pavol Sandor
Type: Spherical
Resolution: 18246x9123
Taken: 05/12/2009
Uploaded: 05/12/2009
Updated: 03/03/2015
Views:

...


Tags: synagogue
comments powered by Disqus
More About Slovakia