Jiří Vodička


Lanškrou a okolí, Czech Republic, Europe
見られた回数: 12,746
About Jiří

Photograph more than fifty years. I have no clear-cut area, I love the landscape and people in action. Lately I'm trying skyline 360th It's addictive and fun, you might also be helpful ... I enjoy it! Jivodicka (at) gmail.com

Fotografuji více jak padesát let. Nemám vyhraněnou oblast, mám rád krajinu i lidi v akci. V poslední době zkouším panorama 360. Je to návykové a zábavné, možná také užitečné… užívám si to! Jivodicka(at)gmail.com.  Pro sestavení panoramatu používám Hugin (+ velkou trpělivost).

http://panorama.strankyjv.cz