luyennghetiengtrung2 luyennghetiengtrung2


Unknown Location
Views: 0
About luyennghetiengtrung2

2 năm sau, thời gian không chờ đợi một ai cả. Ước mơ học tiếng trung của em nhất định thành sự thật, nỗ lực của em nhất định được báo đáp. Bạn ơi nếu mình chưa biết tí gì về tiếng trung thì nên nghe cái gì. Mong bạn giúp đỡ ạ. Cám ơn Hic giọng hay quá. Tks bạn đã dịch và đăng. Mình cũng nghĩ k cần thêm pinyin vậy luyện độ nhạy của não sẽ tốt hơn https://www.youtube.com/watch?v=vgxdbAMfDiM

This contributor hasn't got publicly available content yet