SmartDrones Aarhus


Aarhus, Denmark, Europe
Views: 870
About SmartDrones

Initiativet SmartDrones Aarhus understøtter udbredelsen og anvendelsen af droner i Aarhus Kommune. 

Der er store potentialer i at anvende droner til offentlige formål. Bygningseftersyn, beredskabsopgaver, kvalitetskontrol på vanskeligt tilgængelige steder, er blot nogle af de opgaver, der kan rationalisere opgavevaretagelsen og derved spare ressourcer. Dronerne giver også mulighed for at stille nye services til rådighed.

Hensigten er, at SmartDrones skal hjælpe kommunens afdelinger med at komme i gang med praktisk afprøvning og afdækning af muligheder og potentialer.

Erfaringer, værktøjer og metoder deles med andre kommuner, ligesom der indgås partnerskaber med andre interessenter, herunder eksterne leverandører.

Droneflyvning godkendt af Trafikstyrelsen

Aarhus Kommune har dispensation fra Trafikstyrelsen. Det betyder at vi fuldstændig lovpligtigt kan realisere kommunens droneprojekt. 

Den fælles dispensation fra Trafikstyrelsen, der dækker hele kommunens opgaveportefølje, er således en paraply for alle aktiviteter. Det bidrager til, at afdelingerne kan komme hurtigt i gang.

På den måde reduceres de administrative opgaver samtidig med at der sikres overholdelse af lovgivningen og de bestemmelser, der er anført af Trafikstyrelsen.