Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Compartilhe esta panorâmica
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Leia mais
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contacte-nos
Embed this Panorama
LarguraAltura
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contacte-nos
License this Panorama

Enhances advertising, editorial, film, video, TV, Websites, and mobile experiences.

LICENSE MODAL

0 Likes

Måkläppen in Falsterbo
Sweden

Reservatet omfattar såväl ön som de omgivande grunda vattnen. Själva ön är uppbyggd av sandavlagringar runt en fast moränkulle, men ändrar ständigt form och storlek under påverkan av havsströmmar och vågor. Måkläppen har idag fast förbindelse med resten av Falsterbohalvön. Måkläppen är sedan länge en betydelsefull uppehålls- och yngelplats för både knubbsäl och gråsäl. För gråsälen är det den enda uppehållsplatsen i hela södra Östersjön och för knubbsäl den största i Östersjön. Gråsälskutarna föds redan i mars, medan knubbsälarna föder runt midsommar. Antalet häckande fåglar skiftar kraftigt beroende på om landförbindelse finns eller inte, då räv och mink får tillträde när ön och fastlandet växer samman. Gråtrut och ejder är annars vanliga häckfåglar och även vadare häckar sporadiskt. Ön är också en viktig rastplats för många fåglar. Tillgänglighet Observera att det är förbjudet att färdas med farkost inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari – 31 oktober. Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området. Syfte och skötsel Syftet är att bevara Måkläppen med omgivande havsområde så att den fritt får utvecklas efter havsströmmarnas verkningar och för att djur och växter fritt ska få kolonisera området och utvecklas ostört. Måkläppen är en viktig uppehålls- och yngelplats för knubbsäl och gråsäl. Storlek: ca 755 ha, ca 30 landareal Bildat: 1971. 1984 och 1990 har bestämmelserna för reservatet ändrats efter att delar av ön flyttats utanför de tidigare gällande reservatsgränserna. Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet ingår också i ett mer omfattande Ramsarområde, dvs ett av de internationellt värdefulla våtmarksområden som Sverige förbundit sig att skydda. Informationen hämtad från : http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/vellinge/maklappen/Pages/_index.aspx

Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 9044x4522
Taken: 23/01/2013
Uploaded: 23/01/2013
Atualizado: 04/04/2015
Visitas:

...


Tags: nature reserve; seals; birds; animals
comments powered by Disqus
More About Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights. In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. Text by Steve Smith.