N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
分享这个全景图
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. 查阅更多的
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, 联系我们
Embed this Panorama
宽度高度
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, 联系我们
LICENSE MODAL

0 Likes

Albäck
Sweden

Albäcksområdet är ett närrekreationsområde i västra Trelleborg, anlagt mellan havsstrandängar i söder och åkermark i norr. Området har en lång historia som just rekreationsområde och planerades för friluftsliv redan i början av 1920-talet. Som nödhjälpsarbete och med hjälp av skolelever planterades bok, al, tall, björk m.m. Skogen blev tidigt ett viktigt utflyktsmål för Trelleborgarna. Under 50-talet grävdes två dammar, en på vardera sidan om Albäcken. Här fanns även en välbesökt och i mångas minne kärt bevarad kaffestuga. Dagens Albäck bjuder på många olika naturmiljöer och är välbesökt av motionärer, förskolebarn, skolelever och en bred allmänhet. Här finns inte längre någon kaffestuga men väl många bord och bänkar samt grillplatser för den som vill ha picknick. 2001 blev Albäck en del av Trelleborg Lokala investeringsprogram, LIP. Syftet med projektet var att återskapa delar av de förlorade våtmarkerna i området och att meandra, slingra, den raka Albäcksån. Genom meandering, översilning och nya våtmarker skapar man bland annat näringsfällor för kväve och fosfor som annars transporteras ut till havet och göder algerna där. Fler våtmarker gynnar många djur och växter. Området har efter hand förstorats med hjälp av planteringar och ett utökat stignät. Olika biologiska undersökningar har genomförts och kunskaperna om vilka arter som fanns här under de första åren av 2000-talet är gott. Hösten 2006 påbörjades äntligen grävningarna för en ny slingrande åfåra och två nya dammar. De var klara i december samma år. Så här nästan två år efter det var klart är såren efter grävmaskiner och lastbilar så gott som läkta. Nästan hela våtmarksområdet är inhägnat och sköts med hjälp av betande kor, hästar och får. Det har blivit fint! En vy över åslingan, ena våtmarken och beteslandskapet får man bäst från stigen längs med den gamla deponin. Mer info: http://www.trelleborg.se/miljo-halsa/natur/naturvardsprojekt/lokalt-investeringsprogram/albacksomradet/

Copyright: Jan Andersson
Type: Spherical
Resolution: 7840x3920
Taken: 20/05/2012
上传: 22/05/2012
更新: 29/03/2015
观看次数:

...


Tags: strövområde; natur; djurliv; fåglar; hiking; nature
comments powered by Disqus
More About Sweden