Open Map
Close Map
N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

Nitriansky Hrad / Nitra Casstle, courtyard
Slovakia

Nitriansky hrad stojí na mieste starého slovanského hradiska, pôvodne obklopeného meandrovitým korytom rieky Nitry. Prvá písomná zmienka o hradisku pochádza z roku 871. V nej sa spomína stavebná činnosť kniežaťa Pribinu a posvätenie jeho kostola v Nitre v roku 828. V období Veľkej Moravy sa v Nitre zdržiaval knieža Svätopluk. Nitra sa tiež spomína v súvislosti s pôsobením svätých Cyrila a Metoda. Od roku 880 tu bolo centrum novozriadeného Nitrianskeho biskupstva. Zo začiatku12. storočia existujú správy o Nitrianskom biskupstve, ktoré sa hlásilo k veľkomoravskej tradícii. V tom čase patril k najrozľahlejším hradom v Uhorsku. Toto miesto neslúžilo iba ako sídlo svetskej moci a hradnej posádky, ale aj Nitrianskej kapitule kanonikov a nitrianskym biskupom, ktorí zároveň zastávali aj županský úrad. V časoch ohrozenia tu nachádzali útočisko aj obyvatelia zo širokého okolia.Hrad ako odveké biskupské sídlo plní aj dnes tento účel, sídli tu Biskupstvo Nitra, jeho centrum tvorí Katedrála (Bazilika) sv. Emeráma a biskupský palác, ktorý je rezidenciou biskupa a sídlom kancelárií biskupského úradu.The Nitra Castle is located on an old, Slavonic fortified settlement once stood. This was surrounded by a meander of the Nitra River. The first written reference to the settlement dates back to 871. In the note construction works ordered by Prince Pribina are mentioned, along with a specific reference to a consecration of the ruler’s church back in 828. In the Great Moravia era, Prince Svätopluk resided in the city. Nitra also played a role in the mission of Sts. Cyril and Methodius. In 880 the city became the center of the newly founded Nitra BishopricSince the 12th century, we once again find many references to the Nitra Bishopric, which preserved the Great Moravian tradition. In those times, the castle occupied an area of nearly 8.5 hectares, making it one of the largest in medieval Hungary. There was a chapter here, and, traditionally, the Bishop of Nitra also administered the county. In times of war, even people from more distant areas sought refuge in this castle.By far the grandest stone building was the Cathedral of St. Emmeram, St. Svorad – Andreas and st. Benedict.Even today the castle still serves the needs of the Roman Catholic Church. The Cathedral of St. Emmeram and the episcopal palace, the bishop’s residence and administrative headquarters, lie at the heart of the bishopric.

Copyright: Cibula Vincent
Type: Spherical
Resolution: 10800x5400
Taken: 26/05/2015
Uploaded: 29/05/2015
Updated: 06/01/2019
Views:

...


Tags: nitra; hrad; castle; nádvorie; courtyard
comments powered by Disqus
More About Slovakia


It looks like you’re creating an order.
If you have any questions before you checkout, just let us know at info@360cities.net and we’ll get right back to you.