Cibula Vincent

Expert

Slovakia, Europe
Views: 406,101
About Cibula

I'm a Retiree, Photography is a Hobby, I'm trying to photograph mainly Sporting Events in my Neighborhood. I've been doing 360 degree Panoramas since 2008. I publish them on the 360cities.com, wievat.org, virtualtravel.sk or spinattic.com and too WWP.org.

Som dôchodca, fotenie je záľubou, snažím sa fotografovať hlavne športové udalosti v svojom okolí. 360° panorámy robím od roku 2008. Publikujem ich stránkach 360cities.com, wievat.org, virtualtravel.sk, alebo spinattic.com a tiež na WWP.org.