N
Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
LICENSE MODAL

0 Likes

The Faculty of Humanities and Natural Scientes of Matej Bel University Banska Bystrica
Slovakia

Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied / The Faculty of Humanities of Matej Bel University Banska Bystica, Slovakia

Poslaním Fakulty humanitných vied Univerzity mateja Bela v Banskej Bystrici je výchova občiansky spôsobilých, odborne pripravených, kreatívnych a flexibilných absolventov na ich uplatnenie predovšetkým v rezortoch školstva, kultúry, masmédiách, v štátnej a verejnej správe, v spoločenských, kultúrnych, osvetových, ako aj telovýchovných inštitúciách a hospodárskej praxi. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj na riadiacich postoch v sociálno politickej ekonomickej a kultúrnej oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách Európskej únie.

The Faculty of Humanities of Matej Bel University in Banská Bystrica is by its wide spectrum of study creating a place for the fulfilment of its intentions and also its mission as a humanitarian profiled educational institution. The object of its mission is the education of civilly qualified, professionally prepared, creative and flexible graduates for their assertion mostly in the departments of education, culture, but also in the civil and public management.

Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied / The Faculty of Natural Sciences of Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia

Fakulta prírodných vied umožňuje štúdium na 8 katedrách, a to na katedre biológie a ekologie, katedre životného prostredia, katedre fyziky a chémie, katedre geografie, geológie a krajinnej ekológie, ako aj na katedrách matematiky, informatiky a katedre techniky technológií.

On this faculty it is possible to study the departments of biology and ecology, of environmental management, of geography, geology and landscale ecology, of computer science, of Chemistry and of Mathematics and the department of technology.

Copyright: Cibula Vincent
Type: Spherical
Resolution: 8560x4280
Taken: 03/10/2010
Uploaded: 12/10/2010
Updated: 06/03/2015
Views:

...


Tags: university umb matej bel banska bystrica
comments powered by Disqus
More About Slovakia